Blog

PIEPS

Uwaga na detektory lawinowe i sprzęt elektroniczny trzymane razem!

Oficjalne ostrzeżenie PIEPS-a przed zakłóceniami jakie w działaniu LVS-ów mogą powodować wszelkie elektroniczne urządzenia i metalowe przedmioty (komórki, mp3, a nawet uwaga pęk kluczy)- ponoć niektóre modele telefonów motorola potrafią wyłączyć/przełączyć w tryb szukania jeden z modeli PIEPS-a. Oficjalne stanowisko IKAR-CISA: Security advice for users of avalanche beacons In the recent years the performance of avalanche beacons has been improved significantly – like direction indication of Tracker (BCA) or 3rd-PIEPS-antenna. The performance is getting closer ...